Föreningen


Ansvarsuppdrag inom Hylte OK 2021

 

Ordförande          Morgan Eriksson Lahult 102 31442 Rydöbruk 0705221093 

 

Vice Ordförande   Dag Svensson Kinnareds Berg 301 31495 Kinnared

       

Kassör                Bengt Holmén, Nissaryd Gallagården 201, 314 34 Hyltebruk 0708130720 

Sekreterare         Annika Martinsson  0738213032

 

  

Styrelseledamot   Johan Gustafson   0702735398

Styrelseledamot   Jörgen Johansson   0701749010

Klubbinformation


Föreningsnummer: 2111-28

Postadress: Morgan Eriksson Lahult, Lahult 102

                   31442 Rydöbruk

Telefon: 0705221093

E-post: lahult@mail.com

Hemsida: https://www.hylteok.se

Bankgiro: 5598-2409

Organisationsnummer: 849200-8506

Föreningens hemsidor: Hylte OK - Orientering

                                     Hylte OK - Mångkamp - Orienteringsskytte