Tävlingsanmälan


EVENTOR


Till eventor

Alla  har en egen personlig inloggning med eget användarnamn och lösenord.


- För att över huvud taget kunna anmälas till tävlingar måste alla medlemmar ha registrerat      ett giltigt/fullständigt personnummer ÅÅÅÅMMDD-nnnn och en bokföringsadress

- För att man själv ska kunna logga in och anmäla sig måste man ha en giltig E-Post-adress        (flera personer inom samma familj, kan använda samma E-post-adress)

 

Ditt personnummer endast används för internt bruk, i första hand för att motverka dubblettregistrering av personer i Eventor. Det visas aldrig utåt !!

  

Det finns för närvarande flera personer i vårt medlemsregister som inte kommer att kunna anmälas till tävlingar alls (personnummer,mail eller annan data saknas)

För er som redan har inloggning för Hylte Oks webbsida, så är det samma inloggning som kommer att användas.

  

VI kommer INTE kunna se, ändra eller återskapa era lösenord utan allt sånt sköts centralt eller av er själva!

 

Även om du fortsättningsvis INTE tänker anmäla dig via Eventor utan enbart springa Öppen klass och anmäla dig "på plats", MÅSTE du ändå läggas in i Eventor, annars kommer inte arrangören att finna ditt namn & bricka, vid anmälan!

 

Om du saknar inloggning etc kontakta Dag Svensson på e-post dag@kinnared.com. Det går även att kontakta Dag direkt för hjälp med anmälan, t.ex. om man inte har tillgång till internet.0702879174